sega asks employees to voluntarily retire – 857 Entertainment